usługi Ostrołęka

katalog firm

Katalog firm

BIURO TURYSTYCZNE GEMINUS

Wlaścicielką BIURA GEMINUS jest Zofia Saraczyn, która pracuje w turystyce od 1978 r. Od 2006r. prowadzi dzialalność gospodarczą na pod. wyd. zaświadczenia NR 12869.