Kancelaria Notarialna Krzysztof Warzyński

katalog firm

Branża: Nieruchomości | Województwo: dolnośląskie | Miejscowość: Legnica

Opis firmy Kancelaria Notarialna Krzysztof Warzyński

Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności , którym strony mają obowiązek lub pragną nadać formę aktu notarialnego, który ma charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne i udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
~ sporządza akty notarialne
~ sporządza poświadczenia:
× własnoręczności podpisu
× zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
× daty okazania dokumentu
× pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
~ doręcza oświadczenia
~ spisuje protokoły
~ sporządza protesty weksli i czeków
~ przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
~ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
~ sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
~ sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
~ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Dane kontaktowe

59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 28
tel./fax +48 76 8549188
ww.notariusz-legnica.ol
e-mail:warzynski@notariusz-legnica.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2010-05-02 23:41:15 | Ilość odsłon: 1394

Tagi