SiW Sp.z o.o.

katalog firm

Branża: Windykacja | Województwo: śląskie | Miejscowość: Gliwice

Opis firmy SiW Sp.z o.o.

Jesteśmy kancelarią windykacyjną, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie windykacji wierzytelności oraz bieżącego monitoringu płatności. Nasze działania mają na celu skuteczne wyegzekwowanie należności, przy pomocy profesjonalnie przeszkolonych w zakresie windykacji negocjatorów oraz zastosowania innych technik perswazji względem dłużnika. Jesteśmy alternatywą dla kosztownego procesu windykacji sądowej i egzekucyjnej. Działania kancelarii są zdecydowane, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i legalnych narzędzi prawnych, zgodne z normami etycznymi i zmierzające do szybkiego odzyskania należności. Zlecając nam usługę windykacji należności możecie być Państwo pewni, że zajmą się nią wykwalifikowani specjaliści z zakresu psychologii, prawa i nowoczesnych metod negocjacji.
Spółka nasza współpracuje na stałe z kancelarią prawną Strumiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k., która prowadzi sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniu egzekucyjnym. Współpraca jaką możemy Państwu zaproponować obejmować może całość prawnych aspektów działalności, w szczególności horyzontalne współdziałanie na polu zabezpieczenia i ochrony interesów Państwa jako podmiotu gospodarczego. Realizując wizje szerokiego spectrum rozwoju kancelarii oraz odpowiadając na zapotrzebowanie na rynku usług prawnych, kancelaria opiera się na doświadczeniu oraz indywidualnym podejściu do klienta, dążąc do najlepszego zrozumienia jego potrzeb oraz problematyki, z jaką się zwraca.
Stawiamy sobie jasno określone i sprecyzowane cele, które skutecznie realizujemy.
Możemy zaproponować współpracę w zakresie:

Monitoringu należności
W celu zapewnienia regularności spłat należności i niedopuszczenia do opóźnień w płatnościach podejmujemy działania prewencyjne polegające na zdyscyplinowaniu kontrahentów:
1. Przed terminem płatności - kontakt z dłużnikiem jeszcze przed terminem płatności faktury w celu zasygnalizowania zbliżającego się terminu płatności,
2. Po terminie płatności - opcja ta jest wykorzystywana w krótkim okresie przeterminowania (1-2 tygodni), polega na przypominaniu o przekroczonym terminie płatności i o konieczności natychmiastowego uregulowania zobowiązania oraz o konsekwencjach braku płatności.

Windykacji pozasądowej
Dochodzenie płatności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w ramach której proponujemy:
1. Windykacja bezpośrednia – dodatkowa możliwość oddziaływania i kontaktu z dłużnikiem,
2. Cesja – forma przelewu wierzytelności przez przeniesienie jej na inną osobę lub podmiot.

Windykacji sądowej
Windykacja sądowa polega na dochodzeniu zapłaty należności na drodze postępowania sądowego prowadzonego przed sądem powszechnym albo sądem polubownym (arbitrażowym).
Współpraca z kancelarią prawną Strumiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. gwarantuje prawidłowość czynności w toku postępowań sądowych.

Pieczęci prewencyjnej
Jest to narzędzie, dzięki któremu możliwe jest dyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań poprzez umieszczenie jej na wystawianych fakturach.

Wywiadu gospodarczego
W celu zmniejszenia ryzyka współpracy gospodarczej lub odzyskania należności proponujemy uzyskanie i potwierdzenie informacji dotyczących sytuacji finansowej i prawnej innych podmiotów gospodarczych.

Usług finansowych
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie finansowania poprzez pozyskanie dostosowanego do Państwa potrzeb kredytu.

Kupna i sprzedaży spółek
Zajmujemy się pośrednictwem przy zakupie i sprzedaży spółek, jak również możemy zapewnić kompleksową obsługę prawną i księgową.

Wierzytelności - kupno i sprzedaż
Prowadzimy skup i sprzedaż wierzytelności.


Liczymy na to, iż rozumiejąc bieżące problemy przedsiębiorców dzięki dyspozycyjności oraz otwartości na potrzeby naszych partnerów możemy nawiązać z Państwem szeroka współpracę dla dobra i osiągnięcia sukcesu przez obie strony.
Z przyjemnością udzielimy Państwu szerszych informacji o naszej działalności i polecamy kontakt z naszymi specjalistami.

Dane kontaktowe

SiW Sp.z o.o.
ul.Damrota 20/7
44-100 Gliwice
adres korespondencyjny
ul.Zwycięstwa 34 oficyna
44-100 Gliwice
tel. 32 2705371
fax 32 7578973
e-mail: biuro@siw-kancelaria.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2010-04-27 15:21:05 | Ilość odsłon: 1899

Tagi