Modera finanse

katalog firm

Branża: Biura rachunkowe | Województwo: dolnośląskie | Miejscowość: Wrocław

Opis firmy Modera finanse

Świadczone przez Biuro Rachunkowe MaderaFinanse usługi to:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych (KH)- prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów (KPiR)
w pełnym zakresie, czyli -

* opracowanie zasad polityki rachunkowości,
* opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
* prowadzenie ewidencji księgowej ksiąg handlowych oraz KPiR,
* ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
* prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
* sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów,
* sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
* sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
* sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
* zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.- pełna obsługa kadrowo-płacowa w ramach której -

* sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
* sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
* prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
* prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
* prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
* prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
* prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
* prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
* sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
* sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
* sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).- wyprowadzanie zaległości

Dane kontaktowe

ul. Plac Orląt Lwowskich 2
(w budynku Polski Tytoń SA za EFL)
godziny otwarcia 9-17


Telefony kontaktowe:
071/355-20-04, 605 554 191

Informacje o wpisie

Data dodania: 2010-02-15 14:22:45 | Ilość odsłon: 1438

Tagi