Biuro Rachunkowe Gdynia DANA Danuta Brzuchalska

katalog firm

Branża: Biura rachunkowe | Województwo: pomorskie | Miejscowość: Rumia

Opis firmy Biuro Rachunkowe Gdynia DANA Danuta Brzuchalska

Kontrolowanie często zmieniających się przepisów w sprawach finansowo-księgowych wymaga bardzo dużego zaangażowania, czasu i nakładów finansowych na literaturę, fachową prasę i szkolenia. Dlatego powierzenie tych spraw wyspecjalizowanemu podmiotowi pozwoli zaoszczędzić pieniądze i czas oraz dać pełną gwarancję na prawidłowość rozliczeń publicznoprawnych.

Współpracujemy z naszymi klientami gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług księgowo-kadrowych.

Świadczymy usługi w zakresie:

* prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
* prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
* pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej,
* ewidencjonowania ryczałtu,
* karty podatkowej,
* pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
* sporządzania rozliczeń rocznych podatkowych PIT i CIT oraz wniosków o abolicję podatkową,
* wnioski o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych.

Istnieje możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych zapewniamy:

* opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont wraz z jego wdrożeniem,
* ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i podatek vat na podstawie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
* sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
* sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
* sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
* zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa),
* sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)- na życzenie klienta,
* kontrola należności i zobowiązań.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

* dokonywanie zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
* prowadzenie ewidencje wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z planem amortyzacji,
* ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
* prowadzenie ewidencji VAT,
* sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
* przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki i ubezpieczenia.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

* sporządzamy umowy o pracę, informacje dodatkowe, umowy zlecenia, o dzieło - na podstawie uzyskanych informacji,
* sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
* prowadzimy rejestrację pracowników i zleceniobiorców do ZUS drogą elektroniczną,
* prowadzimy imienne kartoteki przychodów pracownika,
* prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
* sporządzamy obciążenia ZUS do list płac oraz deklaracje na potrzeby ZUS,
* sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
* sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).

Dane kontaktowe

ul. Kosynierów 90
84-230 Rumia
email: biuro@dana.rumia.pl
www: www.dana.rumia.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2009-11-27 16:10:55 | Ilość odsłon: 1444