Ośrodek Obsługowo-Szkoleniowy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej HERKULES

katalog firm

Branża: Edukacja | Województwo: pomorskie | Miejscowość: Gdańsk

Opis firmy Ośrodek Obsługowo-Szkoleniowy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej HERKULES

1. Szkolenia okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe dla pracodawców, osób kierującej pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych odbywa się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się
w formie instruktażu. 2. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz szkolenia ppoż. dla osób wykonujących prace pożarowo niebezpieczne. 3. Opracowanie programów poprawy warunków pracy w zakładzie oraz bieżącą realizacje zadań w zakresie likwidacji lub ograniczenia zagrożeń na stanowiskach pracy. 4. Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych, instrukcji ogólnych, stanowiskowych i przeciwpożarowych dla pracowników. 5. Opracowanie oceny zagrożeń zawodowych z przygotowaniem wniosków do ich usuwania.
Audyty bezpieczeństwa i higieny pracy i ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe. 6. Prowadzenie postępowań powypadkowych. 7. Porady i konsultacje w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Organizujemy szkolenia i kursy zawodowe dla: dla osób obsługujących burty samowyładowcze, obsługujących dźwigi towarowo-osobowe;
operatorów suwnic S I, S II; operatorów żurawi przeładunkowych (HDS), osób obsługujących pilarki mechaniczne przy pracach w budownictwie i utrzymaniu zieleni, osób obsługujących kosy spalinowe, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, ratownictwa chemiczno-biologicznego, szkolenia zawodowe i udoskonalające.

Dane kontaktowe

Wszelkie zgłoszenia oraz inne zapytania prosimy zgłaszać ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną pod nr. tel./fax.: 058 341 87 07, tel. kom.: (+48) 515 506 288 lub przez Internet http://www.herkulesbhp.pl email: bhp@herkulesbhp.pl lub bhp@herkulesbhp.iq.pl .

mgr Grzegorz Nycz
DYREKTOR

Informacje o wpisie

Data dodania: 2009-10-11 21:19:59 | Ilość odsłon: 1389

Tagi