GRUPA GESTUM Tłumaczenia

katalog firm

Branża: Biura tłumaczeń | Województwo: dolnośląskie | Miejscowość: Rzeszów

Opis firmy GRUPA GESTUM Tłumaczenia

OFERUJEMY TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I ZWYKŁE:

- dokumentów samochodowych,
- dokumentów urzędowych (aktu urodzenia, aktu ślubu, aktu zgonu, dowodu osobistego, prawa jazdy, książeczki wojskowej, książeczki zdrowia, paszportu, pozwolenia na pracę, potwierdzenia zameldowania, karty pobytu, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia o zarobkach i innych zaświadczeń organów administracji publicznej),
- dyplomu i certyfikatu, świadectwa szkolnego, świadectwa maturalnego, zaświadczenia lekarskiego, życiorysu, świadectwa pracy i in.,
- druku serii E-400 dla potrzeb socjalnych w państwach Unii Europejskiej i in.,
- tekstów o charakterze użytkowym (korespondencji prywatnej, ogłoszenia prasowego, strony www i in.),
- tekstów technicznych (dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, karty danych technicznych, dokumentacji projektowej, opisu montażu i uruchomienia maszyn, norm jakościowych, projektu budowlanego i in.),
- tekstów prawniczych i ekonomicznych (pełnomocnictwa, opinii i analizy prawnej, wyroku i postanowienia sądowego, zarządzenia i decyzji, pisma procesowego, kodeksu i innej ustawy, rozporządzenia, dokumentacji windykacyjnej, umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy pierwokupu, umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, umowy warunkowej, aktu własności, komentarza prawniczego, patentu, aktu notarialnego i innego dokumentu notarialnego, dokumentu rejestracyjnego, statutu spółki, umowy spółki i protokołu walnego zgromadzenia, uchwały, wyciągu z KRS, wyciągu z ksiąg wieczystych, dokumentu ubezpieczeniowego, deklaracji celnej, deklaracji podatkowej, zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, dokumentacji przetargowej, zezwolenia i koncesji, dokumentu bankowego, bilansu i sprawozdania finansowego, rachunku, faktury, wniosku unijnego i in.),
- tekstów medycznych, farmaceutycznych i chemicznych (dokumentacji rejestracyjnej, ulotki informacyjnej, charakterystyki produktów, dokumentacji i protokołu badań klinicznych, dokumentacji komisji bioetycznych, karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych, dokumentacji sprzętu medycznego i laboratoryjnego i in.),
- tekstów handlowych, logistyki i spedycji (korespondencji biznesowej, umowy handlowej, tekstu dotyczącego negocjacji handlowych, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze REGON, decyzji i zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, specyfikacji, listu przewozowego, aktu zdawczo - odbiorczego i in.),
- specjalistycznych tekstów reklamowych, a także specjalistycznych tekstów stron www i oprogramowania, folderu i ulotki, materiałów szkoleniowych i marketingowych, tekstów naukowych i in.),
- tekstów informatycznych (opisu oprogramowania, instrukcji obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania, dokumentacji do zarządzania stacjami roboczymi dla sieci komputerowych, aplikacji internetowej, tekstu do lokalizacji systemów komputerowych, dokumentacji sieci komputerowych i in.),
- tekstów literackich

i wiele innych

Oferujemy tłumaczenia z języków: szwedzkiego, czeskiego, słowackiego, tureckiego, estońskiego, rosyjskiego, włoskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, bośniackiego, bułgarskiego, chorwackiego, albańskiego, duńskiego, litewskiego, niderlandzkiego, norweskiego, portugalskiego, ukraińskiego, rumuńskiego, serbskiego, węgierskiego, białoruskiego, arabskiego, chińskiego, hebrajskiego, japońskiego, ormiańskiego, słoweńskiego.

Pozostałe informacje pod adresem www.grupagestum.pl

e-mail: tlumaczenia@grupagestum.pl

tel. kom. 0510 950 047

Adres: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 15

Dane kontaktowe

ul. Hetmańska 15
35 - 045 Rzeszów
tel./fax 017 852 08 07
tel. kom. 0510 950 047
e-mail: biuro@grupagestum.pl

www.grupagestum.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2009-07-04 13:11:08 | Ilość odsłon: 1445

Tagi