AUDINET

katalog firm

Branża: Budownictwo | Województwo: śląskie | Miejscowość: Częstochowa

Opis firmy AUDINET

Nasza firma oferuje klientom wielopłaszczyznową i profesjonalną pomoc w zmniejszaniu kosztów użytkowania energii na cele grzewcze, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia etc. zarówno w obiektach istniejących jak i będących w fazie koncepcji projektowej.


Świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne)
Obowiązują od 1.01.2009 zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (2002/91/EC) oraz ustawą z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy - prawo budowlane

• istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne - zawieramy kompleksowe umowy ze spółdzielniami mieszkalnymi,
• nowobudowane budynki mieszkalne i użyteczności publicznej,
• domy i mieszkania sprzedawane i wynajmowane,

Audyt energetyczny

Opracowanie określające optymalny zakres przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej uwzględniającej niezbędne nakłady inwestycyjne oraz szczegółowo obliczone oszczędności. Audyt jest podstawą uzyskania wsparcia finansowego z różnych źródeł. Najczęściej rozpatrywane inwestycje:
• ocieplenie ścian, stropów, stropodachów, podłóg,
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• modernizacja instalacji grzewczej (zawory termostatyczne, zawory podpionowe, odpowietrzniki itp.),
• modernizacja węzłów cieplnych (m.in. automatyka okresowo-pogodowa, liczniki ciepła, nowe źródło ciepła),
• modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
• modernizacja systemu wentylacji (odzysk ciepła, rekuperacja, nawiewniki higrosterowane)
• zmiana nośnika energii (kotłownie gazowe, olejowe itd., biopaliwo),
• inne (kolektory słoneczne, rekuperatory, pompy ciepła).

Wieloletnie Plany Termomodernizacji

Plan obejmujący całe zasoby budowlane uwzględniający rozłożenie procesu inwestycyjnego na kilka lat; oparty na wynikach indywidualnych opracowań dla poszczególnych budynków oraz na możliwościach finansowych Inwestora, tabele przepływów pieniężnych cash flow z uwzględnieniem zysków ze zmniejszonych opłat za ogrzewanie.

Dane kontaktowe

EWELINA WALCZYNA
tel. 609-934-501

MARCIN STARCZEWSKI
tel. 663-024-054

Informacje o wpisie

Data dodania: 2009-03-12 11:45:03 | Ilość odsłon: 1526

Tagi