REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA

katalog firm

Branża: Doradztwo | Województwo: łódzkie | Miejscowość: Piotrków Trybunalski

Opis firmy REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA

Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim została powołana do życia w dniu 18 czerwca 1988 roku.
Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków. Izba realizuje swoje zadania poprzez:


tworzenie warunków dla rozwoju i modernizacji życia gospodarczego

reprezentowanie i podejmowanie działań na rzecz swoich członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej.

kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej a w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

formułowanie opinii o projektach rozwiązań prawnych odnoszących się do gospodarki.

ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

wyrażanie opinii samorządu gospodarczego na tematy z wiązane z gospodarką na terenie działania Izby.

informowanie o działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

propagowanie w społeczeństwie naszego regionu wiedzy na temat roli przedsiębiorców we wspieraniu inicjatyw o charakterze kulturalnym, społecznym oraz sportowym.

Dane kontaktowe


ADRES:
Al 3 Maja 2
97-300 Piotrków Trybunalski
TEL./FAX:
044 732 04 03

EMAIL:
biuro@rigpiotrkow.biz.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2008-12-01 10:08:23 | Ilość odsłon: 1269