Instytut Gospodarki Nieruchomościami

katalog firm

Branża: Nieruchomości | Województwo: śląskie | Miejscowość: Katowice

Opis firmy Instytut Gospodarki Nieruchomościami

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI powstał z inicjatywy organizacji pozarządowych oraz wyższych uczelni związanych z gospodarką nieruchomościami.
W ramach Instytutu współpracują organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, Izby i Federacje zawodowe, a także licencjonowani zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, urbaniści, syndycy masy upadłościowej, specjaliści z zakresu prawa zamówień publicznych, audytorzy energetyczni, kosztorysanci i inne grupy zawodowe związane z gospodarką nieruchomościami.
Wiedza praktyczna jaką posiadamy pozwala nam skutecznie konkurować na trudnym i wymagającym rynku komercyjnym.

Działalność Instytutu obejmuje między innymi:
# prowadzenie prac naukowo - badawczo - rozwojowych,
# współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i finansowymi, ośrodkami badawczymi i naukowymi, uczelniami wyższymi w zakresie problematyki związanej z gospodarką nieruchomościami,
# działalność dydaktyczną i edukacyjną,
# pomoc dydaktyczną,
# prowadzenie badań marketingowych wszystkich segmentów rynku nieruchomości,
# doradztwo dla poszczególnych projektów inwestycyjnych,
# usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych zarówno dla strony Zamawiającej jak i Wykonawcy,
# przygotowywanie wieloletnich strategii w zakresie gospodarki nieruchomościami, lokalnych programów rozwoju; programów rewitalizacji terenów po-przemysłowych i po-wojskowych,
# przeprowadzanie przeglądów technicznych, audytów energetycznych,
# sprzedaż gotowych projektów budowlanych, a także sporządzanie indywidualnych projektów,
# analizy założeń urbanistycznych i architektonicznych projektów,
# konsultacje marketingowe,
# opracowania dotyczące efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości,
# opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości,
# analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych analizy wykonalności projektów inwestycyjnych,
# analizy opłacalności inwestycji
# pełną obsługę rynku nieruchomości (pośrednictwo, zarządzania, wycena)


Działalność edukacyjna Instytutu polega głównie na organizacji praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców pozwala nam w sposób profesjonalny organizować szkolenia, seminaria z zakresu zmieniających się przepisów prawa

Dane kontaktowe

Instytut Gospodarki Nieruchomościami
40-013 Katowice
ul.Staromiejska 21/4
tel 032 203 89 30
fax 032 206 59 95

Informacje o wpisie

Data dodania: 2007-04-25 11:53:27 | Ilość odsłon: 1416

Tagi