BIZNESPARTNER

katalog firm

Branża: Doradztwo | Województwo: mazowieckie | Miejscowość: Warszawa

Opis firmy BIZNESPARTNER

BIZNESPARTNER świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw, samorządów, instytucji
pozarządowych i osób fizycznych. Każdy podmiot przez nas obsługiwany traktowany jest indywidualnie. Kompleksowo obsługujemy w zakresie:

DOTACJE
Fundusze strukturalne oraz inne formy pomocy są dla ambitnych podmiotów
ogromna szansą na realizacją różnych przedsięwzięć. BIZNESPARTNER dostrzega
te szanse i oferuje swoją pomoc przedsiębiorstwom i instytucjom chcących z tej szansy skorzystać.
W zakresie oferty:
 dokonujemy oceny potrzeb klienta,
 wybieramy najlepszy sposób finansowania projektu z programu dającego największe szanse powodzenia,
 przygotowujemy wniosek, biznes plan lub studium wykonalności i pomagamy
skompletować niezbędne do jego złożenia dokumenty,
 nadzorujemy proces realizacji projektu pod kątem zgodności z wytycznymi programu,
 sporządzamy sprawozdanie i rozliczenie projektu.

INWESTYCJE
Dynamiczny rozwój firmy i realizacja projektów często wymaga zaangażowania
znacznej ilości środków finansowych. Wówczas niezbędne jest skorzystanie z
zewnętrznego źródła finansowania.
BIZNESPARTNER dzięki współpracy z czołowymi instytucjami finansowymi,
bankami, firmami leasingowymi może zaoferować swoim klientom optymalną ofertę finansowania każdego przedsięwzięcia.
W zakresie oferty:
 dokonujemy analiz:
٭ ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw wraz z określeniem
prognoz,
٭ opłacalności inwestycji,
٭ planów rozwojowych podmiotu,
٭ doboru optymalnego montażu finansowego.
 pomagamy w uzyskaniu kredytu i leasingu:
٭ pomoc w wyborze banku lub leasingodawcy,
٭ wynegocjowanie najlepszych warunków umowy,
٭ pomoc przy kompletowaniu wszelkich wymaganych dokumentów,
٭ przygotowanie wniosków kredytowych i załączników.

INWESTYCJE A OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaostrzające się wymogi w zakresie ochrony środowiska powodują, że realizacja niemal każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego wiąże się z koniecznością przynajmniej otarcia się o zagadnienie zgodności inwestycji z wymogami ochrony
środowiska. BIZNESPARTNER wychodząc naprzeciw oferuje klientom pomoc w tym
zakresie.
W zakresie oferty:
 analizujemy plany inwestycyjne pod kątem zgodności z wymogami
ochrony środowiska,
 sporządzamy prognozy, raporty oddziaływania na środowisko i przeglądy
ekologiczne,
 pomagamy w uzyskaniu pozwoleń środowiskowych,
 sporządzamy wyliczenia do opłat za korzystanie ze środowiska,
 opracowujemy programy gospodarki odpadami, w tym odpadami
niebezpiecznymi,
 pomagamy w uzyskaniu pozwoleń na: wytwarzanie, odzysk,
unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów,
 wyliczamy opłatę produktową,
 wykonujemy dokumentację sprawozdawczą OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3.

DORADZTWO GOSPODARCZE
Aktywność na rynku oraz podejmowanie różnych przedsięwzięć wymaga sprawnego
poruszania się w gąszczu przepisów prawnych. Eksperci BIZNESPARTNER
udzielają porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego oraz przygotowują
stosowne dokumenty.
W ramach oferty:
 pomagamy przy rejestracji podmiotów gospodarczych w Polsce,
 pomagamy przy rejestracji podmiotów gospodarczych za granica,
 przygotowujemy oraz opiniujemy umowy,
 przygotowujemy wnioski i pisma do urzędów administracji rządowej i
samorządowej.

SZKOLENIA
BIZNESPARTNER organizuje wysokiej jakości szkolenia ukierunkowanie na
zdobycie wiedzy praktycznej. Szkolenia obejmują tematykę:
 korzystania ze środków pomocowych UE,
 zarządzania projektami,
 zarządzania przedsiębiorstwem.
Wiedza zdobyta na organizowanych przez BIZNESPARTNER szkoleniach podniesie
kwalifikacje kadry Państwa firmy, co przełoży się na wzrost efektywności ich pracy.

Dane kontaktowe

Al. Jerozolimskie 44 lok. 708
00-024 Warszawa
tel./fax. 022 433 60 77
biuro@biznes-partner.pl
www.biznes-partner.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2007-01-19 12:43:40 | Ilość odsłon: 1577

Tagi