LEMTECH Konsulting

katalog firm

Branża: Doradztwo | Województwo: małopolskie | Miejscowość: Kraków

Opis firmy LEMTECH Konsulting

Jesteśmy zespołem konsultantów, którzy swoje doświadczenie zdobywali współpracując z wieloma programami oraz instytucjami pomocowymi, takimi jak LEM (Local Environmental Management Project - Program Lokalnego Kierowania Ochroną Środowiska), finansowanym przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID, Funduszem Współpracy, Brytyjskim Funduszem Know How, Ecolinks oraz FAPA.

Sporządzamy studia wykonalności, biznesplany, analizy techniczno-ekonomiczne, tworzymy montaż finansowy inwestycji, opracowujemy wnioski do fundacji i programów pomocowych, raporty środowiskowe, przygotowujemy programy ochrony środowiska, optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, plany gospodarki odpadami oraz programy restrukturyzacji przedsiębiorstw, wykonujemy badania strat wody w wodociągach.

Pomagamy przedsiębiorcom pozyskać środki na rozwój firmy w formie kapitału własnościowego, dłużnego lub pomocowego. Przygotowujemy również niezbędne opracowania takie jak analiza przedsiębiorstwa, biznes plan, memorandum spółki, wycena przedsiębiorstwa.

Doradzamy samorządom lokalnym, związkom międzygminnym, zakładom i spółkom komunalnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, agencjom rozwoju lokalnego.

Wyszukujemy cele inwestycyjne dla podmiotów inwestujących w polskie przedsiębiorstwa, sporządzamy odpowiednie analizy i dokumentację, przeprowadzamy wycenę spółek i pomagamy inwestorowi w fazie negocjacji.

Opracowaliśmy metodologię analizy komunalnych inwestycji infrastrukturalnych, która obecnie jest szeroko stosowana przez polskie gminy przy ubieganiu się o środki pomocowe.

Stworzyliśmy procedury umożliwiające powstanie funduszu wspierającego projekty inwestycyjne na Ukrainie.

Angażujemy się w nowatorskie projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takie jak system ogrzewania wodami geotermalnymi szklarni w Topusku (Chorwacja) oraz ciepłownia miejska w Nowej Dębie opalana biomasą - wierzbą energetyczną.

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami z kraju i z zagranicy, np. w dziedzinie oczyszczania ścieków z dr. Jamesem Barnardem i prof. Janem A. Oleszkiewiczem.

Realizujemy duże projekty doradczo-szkoleniowe dla samorządów, administracji centralnej oraz przedsiębiorstw, takie jak "Restrukturyzacja projektów infrastrukturalnych w gminach wiejskich" (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent C3), "Wdrażanie i promocja unijnego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce" (Program Phare) oraz "Przeciwdziałanie poważnym awariom Seveso II w Polsce" (Program Phare).

Przygotowujemy programy wizyt studyjnych (study tours) przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, organów administacji państwowej. Do tej pory gościliśmy ponad 20 delegacji z Bułgarii, Kirgistanu, Ukrainy, Rosji, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii - w ramach współpracy z USAID (AED, World Learning, PADCO).

Publikujemy swoje artykuły poświęcone finansowaniu inwestycji, analizom finansowym i ekonomicznym, odnawialnym źródłom energii oraz gospodarce wodno-ściekowej w najważniejszych czasopismach branżowych w naszym kraju, takich jak Gazeta Samorządu i Administracji, Przegląd Komunalny, Rynek Instalacyjny, Czysta Energia oraz Forum Eksploatatora.

Dane kontaktowe

LEMTECH Konsulting Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 40
31-024 Kraków

tel. (0 12) 429-40-31, 429-40-39, 429-40-42, 429-40-57
fax (0 12) 429-40-65

e-mail:lemtech@lemtech.pl
internet: www.lemtech.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2006-11-27 14:57:54 | Ilość odsłon: 1884

Tagi