Biuro Ksiąg Rachunkowych Compendium Sp. z o.o.

katalog firm

Branża: Biura rachunkowe | Województwo: śląskie | Miejscowość: Cieszyn

Opis firmy Biuro Ksiąg Rachunkowych Compendium Sp. z o.o.


Obsługa księgowa

Opracowanie zakładowego planu kont;
Opracowanie polityki rachunkowości;
Prowadzenie ksiąg handlowych;
Prowadzenie księgowości fundacji i stowarzyszeń;
Obsługa księgowa firm z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce;
Prowadzenie rejestrów VAT;
Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
Sporządzanie deklaracji podatkowych;
Sprawozdawczość miesięczna (bilans, rachunek wyników);
Sprawozdawczość do GUS, NBP;
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
Audyty, współpraca z biegłym rewidentem;
Pomoc w wyprowadzaniu zaległości podatkowych.

Kadry i płace

Prowadzenie listy płac;
Sporządzanie deklaracji ZUS;
Sporządzanie deklaracji PIT;
Prowadzenie teczek osobowych pracowników;
Przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, świadectw pracy;
Sporządzanie deklaracji sprawozdań PFRON.

Outsourcing

Przyjęcie funkcji Dyrektora Finansowego, Głównego Księgowego, Kontrolera Finansowego z zachowaniem działu księgowego po stronie Klienta;
Nadzór nad pionem finansowym u Klienta;
Prowadzenie działu księgowości oraz kadr i płac u Klienta na systemach księgowych Klienta;
Pełny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Doradztwo biznesowe

Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych;
Przygotowywanie biznes planów, wniosków kredytowych, leasingowych i wniosków o dotacje;
Wsparcie przy wdrażaniu kontrolingu i rachunkowości zarządczej;
Sporządzanie analiz finansowych;
Planowanie projektów inwestycyjnych;
Due delligence;
Doradztwo merytoryczne w zakresie wyboru zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI);
Zarządzanie projektami wdrożenia ZSI;
Doradztwo w dziedzinie organizacji działalności gospodarczej;
Pomoc przy zakładaniu firm

Dane kontaktowe


Oddziały:
43-400 Cieszyn
ul. Szeroka 11

43-300 Bielsko-Biała
ul. 1 Dywizji Pancernej 45

e-mail: biuro@compendiumbiuro.pl
tel.+48 665 939 114

Informacje o wpisie

Data dodania: 2015-11-10 01:40:58 | Ilość odsłon: 543