DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o.

katalog firm

Branża: Doradztwo | Województwo: mazowieckie | Miejscowość: Warszawa

Opis firmy DGE Bruxelles Polska, Usługi Doradcze Sp. z o.o.

DGE Bruxelles jest międzynarodową firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowania z Funduszy Unijnych oraz ze źródeł krajowych. Doradzamy nie tylko działającym już firmom, ale także nowopowstającym przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, etc. Pomagamy naszym klientom w prowadzeniu bieżącej działalności, w planowaniu i realizowaniu strategii rozwojowych oraz w wykorzystaniu środków z unijnych i krajowych programów, które w związku z przystąpieniem Polski do Unii zostały udostępnione także polskim podmiotom. Jednym z głównych celów działania DGE Bruxelles jest promowanie informacji i doradztwo w zakresie pozyskiwania wsparcia dla realizowanych inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie bezzwrotnych dotacji unijnych i krajowych, środków pomocy przedakcesyjnej, funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych oraz innych dostępnych źródeł, przyznawanych zarówno na szczeblu wspólnotowym, krajowym jak i regionalnym. Podstawowym elementem świadczonych naszemu klientowi usług - po doradztwie w zakresie wyboru krajowych i unijnych programów - jest oferta specjalistycznej i kompleksowej obsługi w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o współfinansowanie inwestycji oraz pomoc w przeprowadzeniu całej procedury aplikacyjnej, aż do momentu podpisania umowy o finansowanie.

Dane kontaktowe

Al. Jerozolimskie 123 A
02-017 Warszawa
Tel. (+48 22) 438 88 18
Fax (+48 22) 438 88 17
E-mail info@dge.pl
Strona internetowa: www.dge.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2006-07-26 18:23:12 | Ilość odsłon: 1799

Tagi