CFS Consultor

katalog firm

Branża: Biura rachunkowe | Województwo: dolnośląskie | Miejscowość: Wrocław

Opis firmy CFS Consultor

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład, której wchodzi:
prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz ewidencji przychodów,
sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego,
prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
rozliczanie w zakresie podatku VAT,
na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
opracowywanie Zakładowego Planu Kont,
rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
sporządzanie sprawozdań finansowych,
uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
opracowywanie wniosków kredytowych,
sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień w zakresie prowadzenia przez Państwa działalności.

ZUS

Prowadzimy profesjonalną obsługę płac i rozliczeń z ZUS. Dla klientów, dla których prowadzimy księgowość ta usługa jest nieodpłatna. Może być też prowadzona niezależne dla firmy, która chce powierzyć nam tylko obsługę płac i rozliczeń z ZUS.

W skład tej usługi wchodzi:
prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz z aktami osobowymi,
sporządzamy listy płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, itp.),
sporządzamy oraz dostarczamy do urzędów ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowe deklaracje i rozliczenia,
sporządzamy dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników,
informujemy o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej.
Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

Podatki

W zakresie usług podatkowych proponujemy przede wszystkim konsultacje w zakresie prawa podatkowego i księgowości (dla klientów, którym prowadzimy księgowość usługi te są świadczone bezpłatnie). Pomożemy Państwu, reprezentując w postępowaniu podatkowym. Naszym pracownikom udało się zażegnać niejeden spór z urzędem skarbowym poprzez szybką i właściwą reakcję. Jeżeli jednak podatnik jest już w sporze z organami podatkowymi to bronimy go na każdym etapie postępowania ze skargą do NSA włącznie.

Fundusze Europejskie

Fundusze Unijne - to coraz ważniejszy element otaczającego nas życia gospodarczego. Od nas samych zależy, w jakim stopniu uda nam się zagospodarować środki finansowe skierowane do Polski przez Unię Europejską. Będzie to zależało od jakości przygotowanych projektów oraz sposobu opisania ich we wnioskach o dopłaty z funduszy pomocowych (PHARE) i strukturalnych (EFS, EFRR) Unii Europejskiej.

Nasza firma oferuje Państwu wsparcie naszych konsultantów w ramach:
Oceny projektów pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania
Wyboru właściwego programu, z którego Państwa projekt może ubiegać się o wsparcie finansowe
Opracowanie projektu pod kątem zachowania wymagań formalnych oraz merytorycznych stawianych projektom
Opracowania Wniosku o Dotację oraz Studium Wykonalności dla projektu
Doradztwa w czasie realizacji projektu, zwłaszcza w zakresie ewaluacji oraz raportowania
Rozliczenia projektu - opracowania Raportu Technicznego i Finansowego oraz Wniosku o wypłatę dotacji.
Podchodząc bardzo elastycznie do wymagań naszych klientów zakres naszych usług dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

Dane kontaktowe

Biuro:
ul. Mennicza 1
50-037 Wrocław
tel. +48 71 341-85-38
fax. +48 71 352-71-84
kom. 0602-30-64-67
cfs@cfsconsultor.com
www.cfsconsultor.com

Informacje o wpisie

Data dodania: 2006-07-15 16:00:18 | Ilość odsłon: 2109

Tagi