Etrzoda.pl

katalog firm

Branża: Rolnictwo, leśnictwo | Województwo: opolskie | Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Opis firmy Etrzoda.pl

Etrzoda.pl
Etrzoda.pl to pierwszy w Polsce serwis wspomagający producentów świń, poprzez porady, aplikacje ułatwiające zarządzanie stadem i obliczanie parametrów produkcyjnych oraz zagadnienia takie jak żywienie świń i choroby świń.
W przyjętych założeniach użytkownikami serwisu oprócz hodowców i producentów świń powinni być doradcy (firm paszowych, genetycznych itp.), lekarze weterynarii, studenci i uczniowie szkół rolniczych mogący pogłębić swą wiedzę o zawarte w nim informacje.

Trzoda chlewna
Knury są postrzegane jako zwierzęta inteligentne, z charakterem. Na świat świni składa się mnóstwo informacji czuciowych, które zwierzęta muszą wyodrębniać i odczytywać, aby móc bezproblemowo funkcjonować. To jak zachowa się w swoim środowisku zależeć będzie od zdolności gromadzenia informacji przez zmysły i wpływu tych informacji na procesy emocjonalne, motywacyjne i poznawcze. Procesy te rozwinęły się w trakcie ewolucji, tak aby sprostać potrzebom przystosowawczym przodków świń żyjącym w swym naturalnym środowisku.
Pasze dla świń
Właściwe żywienie świń i utrzymanie loch hodowlanych wpływa bardzo wyraźnie na cały okres użytkowania loch. Dotyczy to ich ogólnej kondycji i zdrowotności, jak i uzyskiwanych wyników reprodukcyjnych. W paszach dla świn najczęściej stosowane są mieszanki paszowe pełnoporcjowe (sypkie lub granulowane) o zaw. suchej masy ok. 88%, które są podawane do automatów paszowych lub koryt.
Portal pomaga przy tworzeniu takichpasz dla świń, dzięki którym świnie uzyskiwać będą najlepsze wyniki. Rozpoznaje on również choroby świń przez które może spaść efektywność produkcji.
Inseminacja świń
Inseminacja loch pozwala na zwiększenie postępu hodowlanego, który to zależy od ostrości selekcji, dokładności oceny wartości hodowlanej selekcjonowanych zwierząt i doboru osobników do kojarzeń. Zastosowanie tej metody daje możliwość wielokrotnie większego wykorzystania rozpłodników o najlepszych parametrach. Osobników ocenionych pod względem wartości hodowlanej i wybranych przy zastosowaniu ostrzejszej selekcji. A przez ich większe wykorzystanie mających ogromne oddziaływanie na populację masową. Naturalne krycie loch nie pozwala na wybów aż tak dobrych parametrów rozpłodników. Portal etrzoda.pl zawiera więcej informacji na ten temat, można tam rozwiać wszeklie wątpliwości dotyczące tej metody.
Ceny świń
Portal zawiera także najnowsze ceny świń z Polski i Uni Europejskiej, dzięki czemu producenci pozostają na bierząco.
Księga Rejestracji Świń
Posrtal umożliwia prowadzenie w wersji elektronicznej dokumentu Księga Rejestracji Świń oraz tworzenie i drukowanie zgłoszeń do Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dane zawarte w wygenerowanych zgłoszeniach do ARiMR zostają automatycznie przeniesione do księgi.
Hodowcy trzody chlewnej obowiązani są prowadzić księgi rejestracji świń w wersji papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej siedziby stada. Wpisu do księgi dokonuje się w terminie 7 dni, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Wpisy są dokonywane w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkich zmian wpisów w dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie zmienianego wpisu. Jeżeli księga rejestracji jest prowadzona przy zastosowaniu systemów informatycznych, prowadzący księgę rejestracji zapewnia system ochrony i zabezpieczenia informacji przed ich utratą.

Dane kontaktowe

seo@red.com.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2014-03-11 10:17:29 | Ilość odsłon: 1111