ZAKŁAD PRZEROBU EKOLOGICZNEGO "MEJ" MONIKA GUCWA

katalog firm

Branża: Komputery | Województwo: podkarpackie | Miejscowość: Jasło

Opis firmy ZAKŁAD PRZEROBU EKOLOGICZNEGO "MEJ" MONIKA GUCWA

Jesteśmy młodą, prężnie rozwijającą się firmą której głównym zadaniem jest przerób niebezpiecznych odpadów jakimi są różnego rodzaju sprzęty elektroniczne:
- komputery i urządzenia peryferyjne oraz części składowe(np: tonery, cartridge, kable itp.)
- sprzęt AGD, RTV,
- sprzęt biurowy, telekomunikacyjny(np: telefony, faksy)
- monitory, telewizory, drukarki, skanery, kserokopiarki, itp.
- urządzenia wielkogabarytowe(np.: lodówki, pralki itp.)
Prowadzimy także działalność w zakresie utylizacji niebezpiecznych odpadów przemysłowych jak m.in.:
-świetlówki
-szkło odpadowe, stłuczka szklana,
-baterie i akumulatory kadmowo- niklowe, ołowiowe, alkaiczne, zawierające rtęć,
-puszki polakiernicze
-plastik
-czyściwa , ubrania robocze itp.
-urządzenia zawierające freony,
-odpadowy toner drukarski
-termometry
-filtry z klimatyzatorow
-papier i tekturę
ORAZ INNE ODPADY

Działamy na podstawie DECYZJI Starostwa Powiatowego w Jaśle nr OŚ.IV.7624/46/03
z dnia 09.05.2003r.(z późniejszymi zmianami).

Odpady zbierane będą w przeznaczonych na ten cel oznaczonych pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego i odbierane naszym specjalnie do tego przystosowanym środkiem transportu, do miejsca ich magazynowania i przerobu, w który będą zabezpieczone zarówno przed dostępem osób postronnych jak i wpływem warunków atmosferycznych i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska w czasie gdy może zostać wykorzystany w procesie wtórnego przerobu tych odpadów.

Każdy odebrany sprzęt potwierdzamy kartą przekazania odpadu, dokumentem zgodnym z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.)
Świadczymy usługi na terenie całego kraju.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt pod numerami telefonu (013)44-83-188 lub 501-442-462, a szczegóły zostaną omówione telefonicznie lub na bezpośrednim spotkaniu.

Do każdej podpisanej Umowy dołączamy aktualną kserokopię DECYZJI Starostwa Powiatowego oraz decyzje nadania numeru NIP, REGON oraz wpis do KRS.

Skorzystanie z naszych usług pozwoli Państwu na wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów ustalających tryb zagospodarowania ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO wynikający z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „ o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” Dz.U.05.180.1495 oraz prawo ochrony środowiska ( czyli między innymi obecnie obowiązującej Ustawy „O odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001 r – Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001, poz. 628).

Będąc posiadaczem odpadu prowadzimy ewidencję z zastosowaniem karty przekazania odpadu stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r.
„w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów”
(Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r.)
Odebrany przez nas odpad poddany zostanie unieszkodliwieniu.
Proponujemy dwojaką formę współpracy:
· podpisanie umowy na cykliczne odbiory odpadów
· jednorazowe zlecenie odbioru odpadów
Wszelkich niezbędnych informacji udzielamy pod numerem telefonu
013-44-83-188 lub 0501-442-462 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1500.
Zapraszamy do współpracy.
Istnieje możliwość negocjacji cen!!!
Nietypowe i nie ujęte w cenniku urządzenia i podzespoły elektroniczne oraz inne odpady mogą wymagać konsultacji i ekspertyzy technicznej. Urządzenia przeznaczone do transportu winny znajdować się w miejscu ułatwiającym załadunek oraz dogodny dojazd.
Złom elektroniczny taki jak, płytki elektroniczne oraz niewielkie fragmenty urządzeń powinny się znajdować w pudełkach tekturowych.
Pojemniki do bezpiecznego składowania zużytych źródeł światła dostarczane będą nieodpłatnie przez naszą firmę po podpisaniu umowy na odbiór odpadów.
Za usługę płaci zleceniodawca.

ODBIERAMY:

-świetlówki
-sprzęt elektroniczny,
-sprzęt elektryczny
-monitory, telewizory,
-urządzenia zawierające kineskopy,
-komputery,
-sprzęt biurowy
-sprzęt telekomunikacyjny
-termometry
-zużyte źródła światła zawierające rtęć,
-zużyte akumulatory,
-odpady produkcyjne,
-odpady tworzyw sztucznych
-zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie,
-sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze,
-inne odpady na zlecenie wytwarzającego
-szkło odpadowe, stłuczka szklana,
-baterie i akumulatory kadmowo- niklowe, ołowiowe, alkaiczne, zawierające rtęć,
-puszki polakiernicze
-plastik
odpady tworzyw sztucznych,
-zużyte opony,
-szkło,
-gazy w pojemnikach w tym halony
-czyściwa , ubrania robocze itp.
-urządzenia zawierające freony,
-odpadowy toner drukarski
-termometry
-filtry z klimatyzatorow
-papier i tekturę
I INNE ODPADY

Nietypowe i nie ujęte w cenniku urządzenia i podzespoły elektroniczne oraz inne odpady mogą wymagać konsultacji i ekspertyzy technicznej.
Dane kontaktowe

Adres
ZAKŁAD PRZEROBU EKOLOGICZNEGO „MEJ”
MONIKA GUCWA
38-200 JASŁO
ul. Kasprowicza 5

TEL/FAX (0-13) 44-83-188
KONTAKT:
LESZEK DZIĘDZIOŁ
KIEROWNIK MARKETINGU I ZAOPATRZENIA
kom. 501-442-462
www.mej.mnet.pl e-mail:mejpoczta@wp.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2006-07-12 11:28:32 | Ilość odsłon: 2430

Tagi