Med-Jurist

katalog firm

Branża: Doradztwo | Województwo: łódzkie | Miejscowość: Łódź

Opis firmy Med-Jurist

Med-Jurist to prężnie rozwijająca się firma działająca na rynku usług prawnych. Skupia ona osoby doświadczone, których wiedza i zaangażowanie w połączeniu ze zrozumieniem potrzeb klienta pozwalają na zagwarantowanie kompleksowej i efektywnej pomocy prawnej.

Działalność firmy Med-Jurist ma na celu zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za:
•Błędy lekarskie (medyczne);
•Zakażenie szpitalne;
•Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta;
•Odmowę udzielenia świadczeń zdrowotnych;
•Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta;
•Naruszenie innych praw pacjenta.

Dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem medycznym gwarantujemy szczegółową analizę każdej sprawy pod kątem zasadności dochodzonego roszczenia.

Firma Med-Jurist oferuje także pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych w:
•Wypadkach komunikacyjnych;
•Wypadkach przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy;
•Wypadkach w gospodarstwie rolnym;
•Wypadkach wynikających z zaniedbań obowiązków.

Pomagamy również w dochodzeniu należnych odszkodowań z tytułu uszkodzonego lub skradzionego mienia oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Dzięki grupie wysoko wykwalifikowanych prawników i współpracy z Kancelarią Adwokacką Andrzeja Świądra zapewniamy naszym klientom profesjonalną opiekę prawną na przedsądowym jak i sądowym etapie dochodzenia roszczeń.

Firma Med-Jurist świadczy również kompleksowe usługi w zakresie odzyskiwania wierzytelności. Naszym celem jest zapewnienie aby Państwa należności zostały odzyskane w jak nakrótszym czasie. Działamy aktywnie na każdym etapie windykacji. W pierwszej kolejności dążymy do tego aby dłużnik dobrowolnie uregulował swoje zobowiązania. W ramach wpomnianego etapu działań przedsądowych negocjujemy z dłużnikiem warunki spłaty zobowiązań oraz nadzorujemy wykonanie przez niego ewentualnego porozumienia.

W ramach postępowania sądowego:

przygotowujemy pozew o zapłatę,

dążymy do uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,

Dzięki stałej współpracy z Kancelarią Adwokacką Andrzeja Świądra zapewniamy naszym klientom fachową repreze ntację na tym etapie postępowania,

uzyskujemy klauzulę wykonalności dla zapadłego w sprawie orzeczenia.

Z kolei w toku postępowania egzekucyjnego:

w pierwszej kolejności sporządzamy ostateczne przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty,


kierujemy do komornika (wyróżniającego się wysokim stopniem skuteczności) - wniosek o wszczęcie egzekucji,


poszukujemy majątku dłużnika,


stale monitorujemy prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Dane kontaktowe


Med – Jurist
NIP: 727 – 111 – 45 – 12
REGON: 471509300 – 00038

Ul. Słowiańska 1/9 lok. 002/4
93 – 101 Łódź

Tel./fax: (42) 681 -18 - 01
Tel./fax: (42) 689 – 01 - 41
Tel. kom.: 532 – 788 - 364
E – mail: kontakt@medjurist.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2011-12-29 13:54:49 | Ilość odsłon: 1204

Tagi