Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk

katalog firm

Branża: Kancelarie adwokackie | Województwo: dolnośląskie | Miejscowość: Wrocław

Opis firmy Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Szymczyk

Kancelaria Adwokacka Adwokata Grzegorza Szymczyka specjalizuje się w zakresie:

Obsługi podmiotów indywidualnych w sprawach
- prawa cywilnego
-o zapłatę
-o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
-o zasiedzenie
-o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
-o zniesienie współwłasności
-o zapłatę czynszu
-o eksmisję
-o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
-o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości
-o odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych
-o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przestępstwem
-o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez organ władzy publicznej
-o odszkodowanie związane z wypadkami drogowymi
-o sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń
-o inne sprawy odszkodowawcze
- prawa rodzinnego
-o rozwód za porozumieniem stron,
-o rozwód z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków,
-o separacje,
-o alimenty,
-o podział majątku i inne sprawy majątkowe.
- prawa spadkowego
-o stwierdzenie nabycia spadku
-o zabezpieczenie spadku
-sprawy o dział spadku i inne sprawy spadkowe
- prawa karnego
-obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
-obrona w sprawach o wykroczenia
-o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary
-o warunkowe przedterminowe zwolnienie
-o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie
- egzekucji
-windykacja należności pieniężnych
-skargi na czynności komornika
-wnioski o wyłączenie spod egzekucji
-powództwa przeciwegzekucyjne

Obsługi Firm w zakresie:
- opiniowania i sporządzania umów, regulaminów, statutów, uchwał itd...
- udzielania porad prawnych i konsultacji prawnych
- sporządzania opinii prawnych
- zakładania i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestrowania zmian w KRS, rozwiązywanie i likwidacja spółek;
- prowadzenia spraw sądowych i pozasądowych
- redagowania pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji
- przygotowania dokumentów przetargowych,
- prowadzenia egzekucji wierzytelności i reprezentowania Klienta w kontaktach z dłużnikami,
- prowadzenie sprawa pracowniczych

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Grzegorz Szymczyk
ul. Leszczyńskiego 4/44a
50-078 Wrocław
tel. 725118998
adwokat.szymczyk@o2.pl
www.adwokat-szymczyk.pl
ul. Zbyszka 2
56-416 Twardogóra

Informacje o wpisie

Data dodania: 2011-10-10 16:04:04 | Ilość odsłon: 1404

Tagi