Usługi BHP, Ochrony Środowiska i PPOŻ

katalog firm

Branża: Przemysł | Województwo: zachodniopomorskie | Miejscowość: Szczecin

Opis firmy Usługi BHP, Ochrony Środowiska i PPOŻ

opracowanie oceny ryzyka zawodowego
opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
opracowywanie analiz stanu BHP
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy- realizacja zaleceń pokontrolnych
prowadzenie dokumentacji wynikających z przepisów ochrony środowiska
Sporządzanie raportów z prowadzenia gospodarki odpadami tj:
Opłaty produktowej, ewidencji odpadów
Sporządzenie PRTR
Naliczanie opłat za korzystanie za środowisko
Sporządzanie zbiorcze do zestawienia informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania,
reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ w ramach zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Dane kontaktowe

600-235-697

Informacje o wpisie

Data dodania: 2011-10-03 17:00:18 | Ilość odsłon: 1193

Tagi