CENTRUM DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I TERAPII

katalog firm

Branża: Zdrowie | Województwo: lubuskie | Miejscowość: Nowa Sól

Opis firmy CENTRUM DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I TERAPII

Wszechstronna i kompleksowa pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym w bardzo szerokim zakresie, zarówno w formie diagnozy, terapii jak i porad

Dzieci:

- ocena rozwoju psychoruchowego dzieci w tym dzieci z grupy
ryzyka - wskazania do terapii
- diagnozy neuropsychologiczne
- diagnozowanie dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego
wraz z kompleksową terapią
- ocena dojrzałości szkolnej - wskazania do pracy korekcyjnej
- terapia dzieci z zaburzeniami
- diagnoza przyczyn trudności szkolnych (w tym dysleksja
rozwojowa) i wychowawczych - programy wychowawcze
terapeutyczne
- opiniowanie na potrzeby szkół i placówek


Młodzież:

- problemy szkolne
- problemy z wyborem dalszej drogi kształcenia
- problemy adaptacyjne i emocjonalne
- uzależnienia od środków psychoaktywnych
- tworzenie indywidualnych programów nauczania i
rehabilitacji dzieci i młodzieży

Dorośli:

- pomoc psychologiczna w stanach: depresji,
przewlekłego stresu, wypalenia zawodowego,
poczucia samotności, przewlekłej choroby, nerwicy
- diagnoza wraz z terapią dla osób po uszkodzeniach układu
nerwowego, w tym po urazach czaszkowo- mózgowych

Dane kontaktowe

CENTRUM DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I TERAPII
ul. 1 Maja 5
67-100 Nowa Sól
tel. 781979208
e-mail : centrum.dpt@o2.pl

Informacje o wpisie

Data dodania: 2011-08-05 13:04:46 | Ilość odsłon: 1163

Tagi